Shiatsu

Shiatsu (door Holistisch Therapeut Herman Benard)

Wat doet Shiatsu?

Het doel van Shiatsu is om door middel van de reeks technieken waaronder vinger(hand)druk op acupunctuurpunten en meridianen, massage, stretchtechnieken en moxa het lichaam weer in balans te krijgen en of te houden.

Met name de inwerking op de energiebanen (meridianen) die met behulp van Shiatsu bereikt wordt zorgt ervoor dat de Chi (energie)in de meridianen wordt bevorderd of afgeremd en dit verlicht lichamelijke klachten en herstelt lichaam en geest.

Het begrip moxa komt uit het Japanse woord 'mogusa' wat weer overeenkomt met het Chinese 'jiu'. Hiermee bedoelt men de handeling van het verbranden van Artemisia vulgaris (beivoet) als kegel of (moxa) sigaar, op of bij de huid op een acupunctuurpunt. De aangestoken bijvoet zorgt voor een diepe warmte invloed op een zojuist benoemd punt. Het betreft dus een lokale warmte behandeling, die bij het paard meestal gedaan wordt met de moxa-sigaar, aangestoken nadert men het te behandelen acupunctuurpunt met rustige cirkelvormige bewegingen.

Hoe gaat een behandeling in zijn werk?

De eigenaar belt mij en wij maken een afspraak. Ik wil echter niet weten wat de ontvanger mankeert, want ik begin de behandeling altijd met het voelen en betasten van het hele dier en wil dus derhalve niet beïnvloed worden door voorkennis zoals wanneer een paard links achter niet helemaal lekker loopt bijvoorbeeld. Na deze eerste kennismaking vertel ik mijn bevindingen en wil dan ook meer weten van het dier om een beeld te kunnen vormen van wat voor een type paard heb ik voor me,wat zijn de klachten en wat krijgt hij voor voer enzovoorts.

Shiatsu

Dan volgt de basis behandeling met eventueel al aanpassingen voor de betreffende klachten. De behandeling duurt ongeveer 45 minuten en het hele lichaam wordt onder handen genomen met de eerder genoemde technieken zoals masseren, drukken, stretchen etc.

In totaal zijn we ongeveer 1 uur tot 1.5 uur bezig. Daarna kunnen er vervolgbehandelingen gedaan worden die meer beperkt zijn tot alleen de klacht.

Shiatsu geeft goede resultaten bij onder andere:

  • verbetering van de algehele conditie
  • pijnlijke spieren
  • vermoeidheid
  • lusteloosheid
  • hormonale klachten
  • slechte eetlust
  • sneller herstel bij blessures
  • verbetering van het immuunsysteem
  • huidproblemen
  • angst en depressie

Aangezien elk mens en elk dier verschillend is, is de behandeling speciaal afgestemd. Twee wezens met dezelfde klachten krijgen dus niet altijd dezelfde behandeling. In de westerse geneeskunde krijgen patiënten met bijvoorbeeld een maagzweer altijd dezelfde behandeling: namelijk maagzuurremmers. In de oosterse geneeskunde gaat men er vanuit dat een maagzweer veroorzaakt kan worden door verschillende oorzaken, met andere woorden: verschillende vormen van “uit balans raken”. Zo zijn er dus verschillende therapieën mogelijk bij patiënten met een maagzweer.

Wie is Herman Benard?

Herman ( 1954) is ongeveer 10 jaar geleden met paarden in aanraking gekomen en met honden meer dan 20 jaar geleden.

Het welzijn van dieren speelt een grote rol in het verhaal hoe komt iemand erbij om zich te gaan bezig houden met shiatsu voor paarden en honden. Masseren deed hij al bij mensen met een positief resultaat. Toen werd het idee geboren om dit ook bij dieren toe te passen met name bij paard en hond.

Shiatsu

Er kwam een uitgebreide cursus Shiatsu op zijn pad en dat leverde veel gereedschap op en een uitbreiding van technieken om het beoogde doel - het welzijn van paarden en honden - te bereiken. In het begin van de cursus moest hij erg wennen aan de oosterse denkwijze , maar het boeide hem al zeer snel. Na deze cursus volgde er steeds meer lectuur om meer kennis en inzicht te geven in de wereld van de traditionele Chinese geneeskunde en Shiatsu. Deze hobby is inmiddels uitgegroeid tot een iets grotere hobby. Herman doe dit dan ook met veel plezier en overgave en is telkens weer gecharmeerd van de resultaten en reacties van onze paardenvrienden.

Artrose

Herman Benard - Holistisch Therapeut - www.equi-can-shiatsu.nl

Wat is Shiatsu?

Shiatsu betekent letterlijk vinger (Shi) druk (atsu). Het is echter een reeks van technieken ontwikkeld ter ondersteuning en ter bevordering van de gezondheid. Shiatsu is een Japanse therapeutische toepassing die zijn oorsprong vindt in het naburige China.

Acupunctuur is inmiddels wel bekend, maar minder bekend is de klassieke aanvulling TUI NA ofwel duw(tui) greep(na). Tui Na bestaat uit een geheel van technieken die wij in het westen terugvinden in de osteopatie, chiropractie, fysiotherapie en sportmassage.

Zoals met zo veel zaken bewerkten de Japanners het Tui Na, waarin ook acupressuur en TCG (traditionele Chinese geneeskunde) werd toegepast, en zo werd het Shiatsu geboren.

Traditionele Chinese Geneeskunde is een verzameling van verschillende behandelingsmethoden, theorieën en principes die door de eeuwen heen op een dusdanige manier verfijnd en geïntegreerd zijn dat ze een geheel vormen onder de noemer Traditionele Chinese Geneeskunde. Onder de verschillende behandelingsvormen hebben we al eerder genoemd, acupunctuur en het Tui Na. De TCG bestaat echter nog uit een groot aantal meer of minder bekende behandelingsvormen waaronder de voedingsleer en de kruidengeneeskunde.

Al deze vormen beroepen zich op meerdere theorieën zoals de Yin-Yang theorie, de Vijf elementen theorie, het principe Chi (energie) en het meridiaan-stelsel met de acupunctuurpunten.

De Yin en Yang theorie

De Yin en Yang theorie is voor de meeste mensen bekend als de afbeelding waar het Yin zaadje in het Yang gedeelte zit en andersom. Deze theorie bestaat al sinds 800 v.Chr. (Op schrift Het boek der veranderingen I Tjing) en houdt in dat de twee tegengestelden, Yin en Yang, in verschillende verhoudingen overal in aanwezig zijn. Dat wil echter niet zeggen dat deze toestand niet onveranderbaar is. Iets dat bijvoorbeeld Yin is (water) kan in Yang (stoom) veranderen.

Shiatsu

Dit is de basisgedachte. Alles wat bestaat resulteert uit een evenwicht van de krachten Yin en Yang en deze wisselwerking brengt levensenergie (Chi) voort die ten grondslag ligt van alles wat bestaat. Het is een uitgebreide theorie die heel nuttig is bij het beoordelen van een mens of dier, waarbij mensen of dieren die uit balans zijn geraakt, weer terug in balans gebracht kunnen worden.

CHI

Chi is energiestroom. Chi stroomt door de kanalen (meredianen) in een ingewikkeld netwerk van banen en verbindingen tussen organen. Twaalf hoofdkanalen stromen vlak onder de huid en zijn genoemd naar de organen waar zij mee beginnen. Met behulp van een Shiatsu behandeling kunnen deze gemanipuleerd worden met als doel het lichaam en de psyche weer in balans te brengen.

De Vijf Elementen Theorie

De vijf elementen theorie heeft zich naast die van Yin en Yang ontwikkeld en verduidelijkt de manier waarop Chi in de natuur naar voren komt. Chi verschijnt in vijf fasen (elementen) namelijk hout, vuur, aarde, metaal en water.

De theorie geeft inzicht in hoe de energie van de ene in de andere toestand kan veranderen. Elk element heeft bepaalde kenmerken en beheert verschillende delen van het lichaam en de emoties. Ook zijn in alle elementen Yin en Yang kwaliteiten te vinden.

De Shiatsu-gever gebruikt ook deze theorie om een beeld te krijgen van de Shiatsu-nemer om zo een persoonlijke en gerichte behandeling te kunnen geven.

Naar boven Disclaimer Paard en Gezondheid