Waarvoor heeft een paard lange haren op zijn neus en kin?

Dit is een interessante vraag! Over het algemeen wordt aangenomen dat deze haren dienst doen als tastharen. Een paard heeft een blikveld van bijna 360 graden. Dit komt omdat zijn ogen aan de zijkant van het hoofd zitten en de pupil is horizontaal ovaal. Hierdoor heeft het paard een soort panorama zicht. Het paard heeft twee blinde vlekken. Een paar meter achter zijn romp kan hij niets zien wanneer hij zijn hoofd naar voren gewend houdt en vlak voor de neus bevindt zich een blinde vlek van een paar centimeter. Daarom kunnen de tastharen belangrijk zijn. In plaats van zien kan het paard nu voelen of hij nergens met zijn neus tegenaan stoot. Als een paard bijvoorbeeld brokjes uit de voerbak eet kan hij voelen waar de bodem van de voerbak begint en waar de brokjes liggen. Ook de lippen van een paard zijn heel sensibel.

Nu zijn er nog meer gedachten over de functie van de tastharen. Je kunt de haren ook opvatten als een soort antennetjes die bepaalde signalen uit de omgeving kunnen opvangen. Denk aan de antenne van een radio. Vanuit een station wordt muziek in de vorm van geluidsgolven de lucht in gestuurd en de antenne kan deze golven opvangen waarna ze in de radio getransformeerd worden naar muziek. Het zou dus mogelijk zijn dat een paard bepaalde trillingen uit de omgeving op kan vangen en dit kan vertalen naar informatie.

Dit is niet zo’n rare gedachte als je bedenkt dat een aantal van onze zintuigen op trillingen berusten. Licht is een golf en een golf is een trilling. Onze ogen nemen licht waar en alle kleuren hebben hun eigen trillingsfrequentie. Geluid komt ons oor in als trilling en zorgt ervoor dat er kleine trilhaartjes in trilling gebracht worden waardoor er een signaal naar de hersenen wordt doorgegeven.

Het is voor ons moeilijk om je voor te stellen dat er nog andere manieren van waarnemen zijn naast de manieren die wij kennen; zien, ruiken, horen, proeven en tasten. Maar denk eens aan een vleermuis die met behulp van sonar precies de weg weet te vinden in een pikdonkere grot en zelfs insecten kan vangen zonder dat hij ze kan zien. Sonar werkt ook met trillingen. Er wordt een geluidsfrequentie verzonden en deze botst ergens tegenaan waarna de geluidsgolf teruggekaatst wordt naar de vleermuis. De afstand wordt bepaald door de tijd te berekenen die het kost om het signaal weer terug te krijgen. Het is voor ons niet voor te stellen dat je zo met hoge snelheid door een grot kunt vliegen.

Zo zullen er in de natuur ongetwijfeld nog meer manieren van waarnemen zijn die wij helemaal niet kennen. Paarden zijn ook bekend om hun fijngevoeligheid en aanvoelend vermogen. Het komt iedereen denk ik wel bekend voor dat je een ruimte binnenloopt waar een aantal mensen een fikse ruzie gehad heeft. De “sfeer” hangt dan nog in de lucht ook al is de ruzie voorbij. Paarden pikken dit soort signalen continu op uit hun omgeving. Het gaat dan om “voelen” maar natuurlijk niet in de zin zoals wij dit woord meestal gebruiken; tasten.

Je kunt je dus afvragen of het goed is om de tastharen van een paard af te knippen of te scheren. Misschien mist het dier dan signalen die voor hem belangrijk zijn. Critici zullen nu denken: “ik heb nog nooit een paard in de problemen zien raken omdat hij geen tastharen meer heeft”. Dat klopt, ik ook niet, maar het paard is een dier dat een meester is in het zich aan passen aan de situatie en we kunnen gewoon geen inschatting maken wat het doet met het welbevinden en de mentale staat van een paard als het informatie mist die hij gewend is om te ontvangen.

Natuurlijk kun je je in feite afvragen bij iedere handeling die we doen waarbij we iets aan het paard veranderen of het paard daar last van ondervindt, zoals oren uitscheren, sokjes wegknippen, kroonranden opscheren maar denk ook aan de fokkerij waarbij wij bepalen hoe een goed sportpaard gefokt moet worden. Als we de sportpaarden vergelijken met het oerpaard dan lijken deze nog nauwelijks op elkaar. Brengen we onze paarden daar wellicht mee in de problemen? De natuur selecteert op het paard in haar totaliteit en de mens selecteert op uiterlijke kenmerken die wij mooi vinden en op kenmerken waarvan wij denken dat ze een paard geschikt maken voor de sport.

Sportpaard
Sportpaard

Konickspaard (oerpaard)
Konickspaard (oerpaard)

Naar boven Disclaimer Paard en Gezondheid