Magnesium&Vitamine E

Magnesium

Magnesium is een essentieel mineraal. Het is nodig voor het functioneren van het zenuwstelsel, het vrijmaken van energie in spieren en voor de activatie van meer dan 300 enzymen in het lichaam. Paarden met een klinisch magnesiumtekort zijn vaak nerveus en kunnen hun spieren niet goed ontspannen. Ook gaat het lichaam bij een tekort het magnesium vrijmaken uit de botten waarbij tevens erg veel calcium en fosfor wordt vrijgemaakt. Het gevolg is broze botten en problemen op plekken waar pezen en banden op het bot aanhechten met kreupelheid tot gevolg.

Vitamine E

Vitamine E is een antioxidant en heeft een belangrijke functie bij het voorkomen van spierschade na arbeid, het moet dus voldoende gegeven worden ter voorkoming van spierproblemen. Ook heeft het een functie in het in stand houden van een gezonde vacht, huid en hoeven. En is het heel belangrijk voor de vruchtbaarheid.

Goede gezonde paarden trainen begint bij goede uitgebalanceerde voeding. Wat je erin stopt haal je er ook weer uit. Wat wordt er nu gemiddeld gevoerd? En wat zijn de werkelijke voedingstoffen die een paard binnenkrijgt met zijn voer? Wat heeft een paard nodig? En hoe merk je dat een paard tekorten heeft aan bepaalde vitaminen en mineralen? Het paard is geëvolueerd van een grote grazer naar een topatleet. Het paard dat vroeger met zijn vluchtgedrag ontsnapte aan roofdieren en zo’n 15 tot 20 uur per dag bezig was met het eten van allerlei soorten grassen en kruiden. Echter vandaag de dag wordt er van een paard verwacht dat het een ruiter draagt, dan wel een kar trekt en het paard wordt getraind door veelvuldig oefeningen te herhalen. Om deze redenen heeft het ‘sportpaard’ meer energie nodig dan dat hij van nature uit het ruwvoer kan halen en is bijvoeren door middel van krachtvoer noodzakelijk geworden.

De geschiedenis van het ‘kant en klaar’ voerHaver is van oudsher het meest geliefde en voedende krachtvoer voor het ‘gebruikspaard’. Maar haver en hooi is niet volledig en men zal daarom bepaalde vitaminen en mineralen bij moeten voeren om de paarden gezond te houden. Om deze reden zijn paardeneigenaren en trainers geneigd steeds vaker kant en klaar uitgebalanceerd voer aan hun paarden geven.

Helaas is het door de uitgeknepen diervoeder markt niet meer mogelijk om voldoende kwalitatief goede ingrediënten in het voer te stoppen en dit concurrerend te kunnen verkopen. Ook speelt de uitputting van de landbouwgrond hier een grote rol in, voedingsmiddelen bevatten tegenwoordig niet meer de vitaminen en mineralen die zij 30 jaar geleden bevatten (tegenover gestelde geldt voor de gehalten aan landbouwgif) en dit is ook gebleken uit de resultaten van het onderzoek van de gezondheidsdienst voor dieren.

Paarden zijn niet in staat de moderne verwachte inspanningen te leveren met de energie en bouwstoffen die wij ze aanbieden in het ‘kant en klaar’ paardenvoer aangevuld met eenzijdig ruwvoer. Om de motor goed te laten draaien moeten voldoende goede stoffen erin gestopt worden, zo niet dan ontstaan er vroeg of laat (medische) problemen.

Nu voeding steeds meer aandacht begint te krijgen in de wetenschap gaat ook steeds meer blijken dat een paard eigenlijk helemaal niet zo goed overweg kan met de suikers en koolhydraten in zijn lichaam. Insulineresistentie en verzuring van de darmen zijn erg vervelende bijwerkingen hiervan.

Een paard is een ruwvoereter, zijn rantsoen hoort naast voldoende ruwvoer dan aangevuld te worden met voldoende vitaminen, mineralen en olie. Omega 3 voor de lichaamsfuncties en mais en/of soyaolie voor de energie behoefte. Pas als een paard dan nog aan energie te kort komt kan de energiebehoefte aangevuld gaan worden met granen en koolhydraten.

Omdat een echte omschakeling naar een ander algemeen geaccepteerd voerbeleid met de daaraan gekoppelde praktische toepassing vermoedelijk nog wel wat jaren op zich laat wachten, richt equilin zich erop om de gevolgen voor het welzijn en de gezondheid van het paard van het algemene verkeerde voerbeleid zoveel mogelijk te beperken.

Equilin is in 2008 opgericht door 2 veterinairen uit idealisme en onvrede over de markt en voorlichting van paardenvoer en supplementen, en niet zonder succes. Het basisproduct EquilinBasic wordt inmiddels aan honderden paarden gevoerd met zeer goede resultaten.

Door het voeren van de Equilinproducten ontstaat er een win-win-win situatie. Paarden worden gezonder, voelen zich beter waardoor ze beter gaan presteren; eigenaren krijgen een actiever, minder gespannen paard met minder medische problemen en equilin kan zich verder ontwikkelen.

Voor meer informatie www.equilin.nl

Ook is er een handig en overzichtelijk boekje verkrijgbaar bij equilin:.Voedingsfeiten en -fabels, de zin en onzin van goede voeding en supplementen. geschreven door de oprichters van equilin, drs Sandra van Leeuwen en drs AV van Weezel Errens.

Naar boven Disclaimer Paard en Gezondheid