Natuurgeneeskunde

Natuurgeneeskunde, een holistische visie

Natuurgeneeskunde, een holistische visie

Natuurgeneeskunde is meer dan het inzetten van natuurlijke middelen bij klachten. In de natuurgeneeskunde speelt de holistische visie een belangrijke rol. Holistisch betekent dat je kijkt naar het gehele dier en niet alleen naar de klacht.

Een goed voorbeeld hiervan is een huidklacht bij een paard. Stel, je paard heeft een huidinfectie. Vaak wordt bekeken of er sprake is van een bacterie en zo ja, van welke bacterie. Vervolgens wordt er antibiotica ingezet die werkt bij de betreffende bacterie. Voor een natuurgeneeskundige is het type bacterie minder van belang. Een natuurgeneeskundige zal vooral kijken naar de oorzaak van de infectie, oftewel, waardoor komt het dat dit dier bevattelijk is voor de bacterie.

Die oorzaak kan uiteenlopend zijn, is er sprake geweest van een externe factor, denk aan een wond waardoor de bacterie zich kon nestelen of is bijvoorbeeld de weerstand van het paard niet optimaal waardoor de bacterie kans kreeg zich te manifesteren. Of is er sprake van een gezond en evenwichtig paard, maar is de bacterie zo sterk dat het paard even een helpende hand van buitenaf kan gebruiken.

De hiergenoemde eerste en de laatste oorzaak zijn vaak het makkelijkste te behandelen. Hierbij kun je kiezen voor een middel dat de bacterie doodt of verzwakt waardoor de weerstand en het zelfgenezend vermogen van het paard hun werk kunnen doen.

Ingewikkelder wordt het wanneer er sprake is van een achterliggende oorzaak. Neem bijvoorbeeld een verminderde weerstand. Je kunt dan wel een middel inzetten wat helpt tegen de bacterie, maar de achterliggende oorzaak, de lage weerstand, is hiermee niet opgelost. De bacterie verdwijnt, de infectie is opgelost, maar omdat de weerstand nog steeds te laag is zal het paard snel weer andere klachten krijgen en zo blijf je telkens achter de feiten aanlopen.

Maar hoe kom je er nu achter wat de oorzaak is? Een natuurgeneeskundige zal tijdens een consult zoveel mogelijk te weten willen komen over het paard. Een consult duurt minstens een uur en in die tijd worden er veel vragen gesteld aan de eigenaar over o.a. de ziektegeschiedenis, maar ook het karakter van het paard en natuurlijk wordt er op een klinische manier naar het paard gekeken. Met al die gegevens stelt de natuurgeneeskundige een ‘natuurgeneeskundig beeld’ op. Hij/zij kijkt naar verbanden tussen voorgaande klachten en symptomen die misschien op het eerste gezicht opzichzelfstaand, onbelangrijk of onopvallend leken. De natuurgeneeskundige kijkt dus, zoals gezegd naar het hele paard: zijn geschiedenis, karakter, enz. en niet alleen naar de klacht op zich.

Nog even terug naar het paard met de huidinfectie. Je bent erachter dat de weerstand van het paard niet optimaal is, mooi denk je, dan geven we een middel dat de weerstand verbetert. Helaas, ook dan ben je er nog niet. Want waardoor komt het dat de weerstand laag is?

Zijn er misschien organen die niet goed werken, bijvoorbeeld nieren die onvoldoende werken waardoor afvalstoffen zich ophopen in het lichaam en de weerstand verminderen. En waarom werken de nieren dan niet goed? Of is er misschien sprake van stress waardoor de weerstand verminderd is? En waardoor komt die stress dan?

Een natuurgeneeskundige zal proberen met de gegevens uit het consult te achterhalen wat de oorzaak van de klachten is. Door zich telkens af te vragen “Waarom?” en “Waardoor?” probeert de natuurgeneeskundige zo ver mogelijk terug te gaan naar de oorzaak en juist deze oorzaak te behandelen en niet alleen de klacht of het symptoom (in dit geval de huidinfectie). En zo kan het gebeuren dat een paard met een huidinfectie uiteindelijk een middel krijgt wat de nieren stimuleert en niet een middel wat direct tegen de infectie helpt.

Een andere uitleg is dat een natuurgeneeskundige een klacht ziet als symptomen van een ziekte en niet als de ziekte zelf. Ziekte is een onbalans van fysiek, mentaal, emotioneel en/of spiritueel gebied. Klachten zijn de symptomen van deze onbalans. Door de onbalans te herstellen zullen de klachten ook afnemen, wanneer je alleen de klachten behandelt zal de onbalans blijven bestaan en zich telkens weer uiten door andere klachten te geven.

De huidinfectie van bovengenoemd voorbeeld is niet de ziekte die behandeld moet worden, maar enkel een symptoom van de onderliggende oorzaak, ofwel ziekte. Door alleen de infectie te behandelen neem je wel het symptoom weg, maar zal de ziekte blijven bestaan waardoor zich op korte of lange termijn andere symptomen zullen voordoen.

Een natuurgeneeskundige gaat uit van het zelfgenezend vermogen van een lichaam. Het zelfgenezend vermogen is, zoals de naam al zegt, het vermogen van het lichaam om zichzelf te herstellen. Iedereen is hier getuige van geweest toen hij/zij een wond had die genas zonder dat men daar iets voor hoefde te doen. In een aantal gevallen is dit zelfgenezend vermogen verstoort, het lichaam is niet meer in staat zichzelf te herstellen, de balans is weg. Het heeft dan een helpende hand nodig. Veel natuurgeneeskundige therapieën zijn erop gericht dit zelfgenezend vermogen te stimuleren en de balans te herstellen waardoor er genezing kan plaatsvinden.

Maar ook natuurgeneeskunde is niet zaligmakend. In sommige gevallen heeft de behandeling van een dierenarts absolute voorrang. Natuurgeneeskunde kan in zo’n geval wel een goede aanvulling zijn om het herstel te bevorderen, maar de behandeling van de dierenarts komt dan voorop. Samenwerking van een natuurgeneeskundige en een dierenarts is daarom altijd aan te raden.

Over Lobke Saris

Dier & Kruid, natuurgeneeskunde voor dieren

De liefde voor dieren heb ik al van jongs af aan meegekregen. Gefascineerd door alles wat groeit en bloeit koos ik na de middelbare school voor de opleiding Bos- en natuurbeheer aan hogeschool Larenstein. Toch miste ik hierin het werk met dieren, wat ertoe leidde dat ik na de propedeuse overstapte naar de Academie voor Natuurlijke Geneeswijzen. Hier haalde ik mijn diploma tot veterinair natuurgeneeskundige, oftewel, natuurgeneeskundige voor dieren.

In mijn praktijk Dier & Kruid help ik dieren met uiteenlopende klachten. Waar mogelijk bezoek ik de dieren thuis op hun vertrouwde plek. In de jaren dat ik werkzaam ben in de praktijk heb ik nogmaals bevestigd gekregen wat natuurgeneeskunde voor dieren kan betekenen. Ook bij dieren waarbij een reguliere behandeling niet (meer) aanslaat kunnen natuurlijke geneeswijzen vaak nog veel mogelijkheden geven.

Dier & Kruid is aangesloten bij de beroepsvereniging BCND. Zij zien erop toe dat hun leden een gedegen opleiding hebben gevolgd, voldoende praktijkervaring opdoen en bijscholing volgen.

Naar boven Disclaimer Paard en Gezondheid