Verstopping dikke of blinde darm

 

Verstopping dikke of blinde darm

Achtergrond

De dikke en de blinde darm kunnen op meerdere plaatsen verstopt raken. De twee meest voorkomende obstipaties zijn te vinden in het linker ventrale colon (linker deel van de dikke darm) en in het rechter dorsale colon (rechter deel van de dikke darm). De dikke darm begint vanuit de blinde darm (caecum) rechts in de buikholte en ligt in een hoefijzervorm. De voorzijde van de hoefijzervorm ligt aan de kant van het hoofd. Links in de buikholte ligt de flexura pelvina. Dit is de bocht die in de bekkenholte ligt. De dikke darm wordt daar relatief smal en maakt een scherpe bocht en de dikke darm vervolgt zijn weg langs de hoefijzervorm terug richting de rechterkant. Er wordt dus een dubbel hoefijzer gevormd.

In het rechter deel van de dikke darm is de maagvormige verwijding te vinden, na deze verwijding wordt de diameter van de darm weer smaller. De plaatsen waar gemakkelijk darminhoud op kan hopen zijn dus de flexura pelvina en de maagvormige verwijding. Minder vaak raakt de kop van de blinde darm verstopt of het laatste deel van de dikke darm. In dat deel worden af en toe darmstenen aangetroffen of harde mestophopingen die voor een verstopping kunnen zorgen.

De twee meest voorkomende obstipaties zullen verder besproken worden. Deze verstoppingen komen regelmatig voor en zijn na krampkoliek de meest voorkomende oorzaak van koliek. Het eten van veel stro, houtkrullen e.d en een slechte toestand van het gebit waardoor het voer niet goed gekauwd wordt vergroten de kans op een verstopping van de dikke darm. Evenals te weinig lichaamsbeweging.

Symptomen en diagnose

Een verstopping in het rechter deel van de dikke darm geeft (meestal) slechts lichte koliekverschijnselen. Wanneer het linker deel van de dikke darm (flexura pelvina) verstopt is, valt de koliek meestal ook wel mee, maar vaak staat het paard gestrekt. Het lijkt alsof het paard moet plassen. Dit komt omdat de verstopte darm die ongeveer dijbeen dik kan worden in de bekkenholte komt te liggen, waardoor het paard gestrekt gaat staan. In het beginstadium komt er nog wat droge en harde mest af, totdat het laatste deel van de dikke darm leeg is. Dan zal het paard niet of nauwelijks meer mesten. Tijdens het onderzoek van de dierenarts is over het algemeen de belangrijkste bevinding dat de darmgeluiden verminderd zijn en bij rectaal opvoelen is de verstopping te voelen. Bij grote paarden is het niet altijd mogelijk om een obstipatie in het rechter deel van de dikke darm te voelen (maagvormige verwijding) omdat dit deel van de darm ver voor in de buik ligt.

Therapie

Paarden met een verstopping moeten gelaxeerd worden. Dit kan op twee manieren. Meestal wordt er eerst voor gekozen om met paraffine te laxeren. Paraffine wordt met behulp van een maagsonde toegediend en zorgt ervoor dat de verstopping verweekt en afgevoerd kan worden. Voordat het paard weer een volledig goede mestpassage heeft zijn er meestal 24 tot 36 uur verstreken. In die tijd zal het paard koliekerig zijn en zal het pijnstillers toegediend krijgen. Het geven van wat beweging kan een positief effect hebben. Aangeraden wordt om ongeveer tien minuten per uur met het paard te stappen. Soms moet paraffine opnieuw toegediend worden. De mest die eraf komt na de behandeling heeft een glanzend paraffine laagje.

Een andere manier om te laxeren is met sulfas natricus. Dit is een zeer zoute oplossing die het paard ook toegediend krijgt via een maagsonde. Het zout dat in de darm terecht komt, trekt veel water aan. Hierdoor verweekt de verstopping en kan deze afgevoerd worden. Deze manier gaat sneller maar is onplezieriger voor het paard. Het is belangrijk om het paard veel te laten drinken of ervoor te kiezen om het paard een infuus te geven om het vochtgehalte van het dier op peil te houden.

Zolang het paard nog last heeft van een obstipatie mag het niet eten. Zodra de verstopping opgeheven is, kan het voerschema voorzichtig opgebouwd worden. De obstipatie van het linker en rechter deel van de dikke darm is meestal goed op te lossen zonder dat het paard er wat aan over houdt. De verstopping in de kop van de blinde darm heeft een minder goede prognose. Deze verstopping ontstaat wanneer de functie van de darmwand verstoord is. Vaak is de wand van de kop van de blinde darm verdikt. Stenen in het laatste deel van de dikke darm kunnen het beste operatief verwijderd worden.

Neem direct contact op met uw dierenarts indien u bovengenoemde symptonen bij uw paard ziet.

Naar boven Disclaimer Paard en Gezondheid