Maagimpaction

 

Maagimpaction

Achtergrond

Een maagimpaction komt weinig voor. Opvallend is dat het vooral bij wat oudere paarden of pony’s aangetroffen wordt. Een maagimpaction wil zeggen dat de maag zich niet goed leegt richting de dunne darm en er dus voer ophoopt in de maag. Gedacht wordt dat dit ontstaat doordat de maagwand opgerekt is geraakt door het eten van bijvoorbeeld zeer grote hoeveelheden hooi of gras. Hierdoor is de wand van de maag niet meer in staat om goed samen te knijpen waardoor de maaginhoud niet goed genoeg richting dunne darm geduwd wordt.

Symptomen en diagnose

Vaak hebben paarden met een maagimpaction matige koliekverschijnselen die blijven terug komen. Ze vermageren omdat er te weinig voer opgenomen kan worden omdat de maag het voer niet goed transporteert naar de dunne darm. Tijdens het rectaal opvoelen is een harde, te grote maag te voelen.

Therapie

Het paard mag een aantal dagen niet eten en gedurende deze dagen kan geprobeerd worden om de maag leeg te maken met behulp van een maagsonde die via de neus ingebracht wordt. Vaak is de maaginhoud vrij grof (ruwvoer) en zit het voer als een grote harde brok in de maag. Het is dan ook lastig om de inhoud uit te maag te verwijderen. Om dit te vergemakkelijken wordt er vloeistof in de maag gebracht om te proberen de voerbrok op te lossen. Dit maakt het afhevelen van de maaginhoud makkelijker en de kans neemt zo toe dat de maag zelf het voer richting dunne darm kan verplaatsen. De maaglediging kan ondersteund worden met medicatie. Al met al is de therapie lastig en kan dagen in beslag nemen. Wanneer de maag leeg is, mag het paard voorlopig alleen kleine porties slobber hebben. Hierdoor krijgt de maagwand de kans om ter herstellen zodat deze weer goed gaat functioneren. Dit lukt helaas niet altijd en de kans dat het opnieuw fout gaat, is vrij groot.

Neem contact op met uw dierenarts indien u bovengenoemde symptonen bij uw paard ziet. Uw dierenarts kan bepalen welke therapie het meest geschikt is.

Naar boven Disclaimer Paard en Gezondheid