Ileumobstipatie

Ileumobstipatie

Achtergrond

Het ileum (kronkeldarm) is het laatste stukje van de dunne darm die overgaat in de blinde darm. Het ileum kan verstopt raken met grofstengelig voer zoals grof hooi of stro. Een verstopping in dit deel van het maagdarmkanaal komt maar weinig voor, maar de kans op een ileum obstipatie neemt toe als dit deel van de dunne darm niet meer zo goed functioneert. De darmbewegingen nemen dan af waardoor voedselbestanddelen zich makkelijker ophopen. Het functioneren van het ileum kan beïnvloed worden door ontstekingen of door lintwormen (Anoplocephala Perfoliata). Ook bestaat er een aandoening die ervoor zorgt dat de dikte van de wand van het ileum sterk toeneemt, waardoor de passage ook belemmerd wordt. Deze aandoening wordt idiopatische ileum hypertrofie genoemd en komt maar zelden voor. Hypertrofie betekent toename/verdikking en idiopatisch wil zeggen dat de oorzaak niet bekend is.

Symptomen en diagnose

Een paard met een ileumobstipatie krijgt heftig koliek. De inhoud van de dunne darm kan niet naar de blinde en dikke darm waardoor het terug zal stromen naar de maag waardoor een maagoverlading ontstaat. In sommige gevallen kan tijdens het rectaal opvoelen de verstopping in het ileum gevonden worden. Wanneer de obstipatie al een tijdje aanwezig is, raken de dunne darmen overvuld. Deze zijn dan goed te voelen tijdens het onderzoek.

Therapie

De maaginhoud moet afgeheveld worden om te voorkomen dat het paard een scheurtje in de maagwand krijgt. Uiteraard moet het paard pijnstillers krijgen. Een darmontspanner kan ervoor zorgen dat het ileum minder strak om de verstopping heen gaat zitten waardoor deze makkelijker oplost. Eventueel kan met paraffine geprobeerd worden om de verstopping weg te krijgen, maar als de dunne darminhoud terugstroomt naar de maag zal de paraffine waarschijnlijk niet bij de verstopping terecht komen. Paraffine is een vettige vloeistof die met behulp van een maagsonde via de neus door een dierenarts toegediend kan worden. De vloeistof zorgt ervoor dat verstoppingen makkelijker opgeheven worden doordat de darminhoud glad wordt. Als de obstipatie op bovenstaande manier niet verwijderd kan worden moet het paard geopereerd worden.

Neem direct contact op met uw dierenarts. Uw dierenarts kan beslissen welke therapie op dat moment het meest geschikt is.

Naar boven Disclaimer Paard en Gezondheid