Buikvliesontsteking (peritonitis)

Buikvliesontsteking (peritonitis)

Achtergrond

Een acute buikvliesontsteking kan ontstaan door een scheurtje in het maagdarmkanaal van het paard. Scheuring van de maagwand kan bijvoorbeeld ontstaat bij een blokkade van de dunne darm waardoor er dunne darminhoud terugstroomt naar de maag. Een paard kan niet braken waardoor de maag overvuld raakt. Als deze overvulling te erg wordt, zal de maagwand scheuren en loopt maaginhoud inclusief bacteriën de buikholte in. Dit zorgt voor een heftige en zeer snel verlopende buikvliesontsteking. Meestal zal bij het paard een buikvliesontsteking zich snel uitbreiden, maar af en toe komt het voor dat de buikvliesontsteking heel lokaal blijft. Dit kan bijvoorbeeld wanneer er een beschadiging in de darmwand is ontstaan, maar niet zo erg dat er een scheurtje door alle lagen van de darmwand zit. Er loopt dus geen darminhoud de buikholte in, maar er ontstaat wel een ontstekingsreactie. Dit kan ook voorkomen na een koliekoperatie waarbij bijvoorbeeld de darm geopend is. Op de plaats waar de darm gehecht is, kan zich ook een ontstekingsreactie ontwikkelen.

Symptomen en diagnose

Het paard zal koliekverschijnselen tonen door de maagoverlading en de achterliggende oorzaak. Zodra de maag scheurt nemen de koliekverschijnselen ineens af en het paard wordt sloom, begint heftig te zweten en raakt in shock en zal binnen enkele uren overlijden aan de gevolgen van een ernstige acute buikvliesontsteking. Als de buikvliesontsteking heel lokaal blijft zal het paard koorts krijgen en minder graag eten. Het dier kan koliek krijgen in het geval dat de ontsteking er voor zorgt dat een stukje van de darm niet meer (goed) passabel is voor darminhoud.

Therapie

Er is geen werkzame therapie tegen een acute buikvliesontsteking door scheuren van het maagdarmkanaal. Bij een lokale buikvliesontsteking zal het paard antibiotica en ontstekingsremmers toegediend krijgen. De kans bestaat dat de ontsteking chronisch wordt en zorgt voor vergroeiingen van darmdelen op de plaats die ontstoken is. Dit kan weer leiden tot het blokkeren van de passage van darminhoud. Geprobeerd kan worden of een voerverandering ervoor kan zorgen dat er wel weer passage mogelijk is. Het paard mag dan geen lang stengelig voer meer hebben maar bijvoorbeeld alleen brokjes. Als dat niet werkt zal een operatie nodig zijn, waarbij wel bedacht moet worden dat dit, zeker in dit geval, weer voor nieuwe verklevingen kan zorgen.

Neem direct contact op met uw dierenarts indien u bovengenoemde symptonen bij uw paard ziet. Uw dierenarts kan beslissen welke therapie het meest geschikt is.

Naar boven Disclaimer Paard en Gezondheid