Trombose van de arteria iliaca

Achtergrond

Wanneer een bloedstolsel (bloedprop) in de bloedvaten gevormd wordt en vast zit aan de wand van het bloedvat wordt dit trombose genoemd. Dit kan ontstaan als er een beschadiging van de binnenzijde van een bloedvat is opgetreden. Het bloedstolsel kan zo groot worden dat het bloedvat geheel of gedeeltelijk afgesloten wordt. Bij paarden kan dit voorkomen in de arteria iliaca. Dit is een aftakking van de grote lichaamsslagader (aorta) die de achterbenen van bloed voorziet. Er wordt gedacht dat de larven van de worm Strongylus Vulgaris mogelijkerwijs een rol spelen in het ontstaan van trombose in de arteria iliaca. Van deze larven is bekend dat ze de vaatwanden beschadigen met name de wand van de darmslagader (zie wormen en worminfecties). Aangezien trombose bij paarden eigenlijk alleen voorkomt in de slagaders van het achterbeen (arteria iliaca) en deze larven overal in het lichaam beschadigingen kunnen veroorzaken lijkt dit niet heel waarschijnlijk en is de oorzaak dus eigenlijk onbekend.

Symptomen en diagnose

Het paard vertoont symptomen afhankelijk van de grootte van het trombus. Meestal is de slagader van slechts één van de achterbenen aangedaan en zal het paard in stap meestal geen problemen vertonen, maar wanneer het moet draven zal het snel een lichte kreupelheid laten zien die in korte tijd over kan gaan in “lopen op drie benen” of weigeren om verder te lopen. De kreupelheid wordt veroorzaakt doordat de circulatie in het desbetreffende been niet goed is en er zo tijdens arbeid niet voldoende zuurstof en voedingsstoffen voor de spieren aangevoerd worden en de afvalstoffen niet goed afgevoerd worden. Hierdoor verzuurd het achterbeen zeer snel. Het is ook mogelijk dat beide achterbenen aangedaan zijn. Dit beeld kan dan lijken op spierbevangenheid.Nadat het paard arbeid heeft moeten verrichten en kreupelheid vertoont kan het dier over het hele lichaam gaan zweten, pijnuitingen tonen en angstig worden. Dit met name als het dier gedwongen wordt door te gaan met het werk. Deze symptomen kunnen soms verward worden met het beeld dat een paard laat zien tijdens koliek.

Wanneer het paard een tijdje rust krijgt zal de kreupelheid weer verdwijnen. Als maar één been aangedaan is dan zal dat been wat kouder aanvoelen en zijn de bloedvaten minder goed te zien of te voelen. Een ander merkwaardig verschijnsel is dat het aangedane been niet bezweet zal raken tijdens het werk. De diagnose kan gesteld worden door rectaal opvoelen. Dan zal gevoeld worden naar de aorta en de linker en rechter arteria iliaca. De pulsaties in de slagader met het trombus zal minder duidelijk te voelen zijn. Met behulp van een echo kan het stolsel in het bloedvat aangetoond worden.

Therapie

De therapie bestaat uit bloedverdunners. Hiermee zal geprobeerd worden om het stolsel op te lossen. Als dit niet lukt dan zal een operatie uitgevoerd moeten worden waarbij het stolsel uit het bloedvat verwijderd wordt. Dit is niet geheel zonder risico op bloedingen. Omdat heel misschien Strongylus Vulgaris een rol speelt bij het ontstaan van het trombus is het verstandig om het paard te ontwormen met een goed werkzaam middel. Wanneer men besluit om het paard niet te opereren en de bloedverdunners niet aanslaan kan het lichaam zich in enkele gevallen zelf aanpassen. Er wordt een soort omleiding van nieuwe bloedvaten gevormd waardoor de bloedvoorziening toch weer goed genoeg zal worden om het been ook tijdens arbeid van voedingsstoffen en zuurstof te voorzien.

Naar boven Disclaimer Paard en Gezondheid