Cornage

Cornage is een stemband verlamming. Deze aandoening wordt bij alle, voornamelijk, grote paardenrassen aangetroffen, behalve bij pony’s.

Achtergrond
Cornage is een stemband verlamming. Deze aandoening wordt bij alle, voornamelijk, grote paardenrassen aangetroffen, behalve bij pony’s. Daarbij wordt de aandoening zelden tot nooit gevonden. Het paard heeft twee stembanden die de doorgang naar de luchtpijp kunnen afsluiten wanneer bijvoorbeeld voer wordt doorgeslikt. Meestal is maar één stemband verlamd (in meer of mindere mate) en dan betreft het meestal de linker stemband. Ook kunnen beide stembanden aangedaan zijn. Af en toe wordt een paard aangetroffen met alleen een verlamming van de rechter stemband. In dat geval is een neurologische aandoening (aandoening van het zenuwstelsel) of trauma (verwonding) meestal de oorzaak. Er zijn meerdere oorzaken van cornage aan te geven. In de eerste plaats de erfelijke component. Verder kunnen de zenuwen die betrokken zijn bij het functioneren van de stembanden beschadigd raken door trauma of ontstekingen in de keelstreek van het paard, denk bijvoorbeeld aan droes.

Symptomen en diagnose
Cornage wordt bij paarden vaak opgemerkt op het moment dat ze in het werk genomen worden. Wanneer het paard versneld ademt door bijvoorbeeld arbeid, is tijdens de inademing een bijgeluid te horen. Dit kan een hoogtonig, fluitend geluid zijn, maar ook een rauw geluid. Het bijgeluid ontstaat doordat de verlamde stemband niet mooi naar de zijkant van de opening naar de luchtpijp getrokken wordt, maar eigenlijk middenin de luchtstroom richting longen hangt. Hierdoor ontstaat een werveling van de ingeademde lucht en ontstaat het geluid. Het geluid is soms pas te horen wanneer een paard enige tijd arbeid (bijvoorbeeld galopwerk) heeft verricht. Als het paard een ernstige stembandverlamming heeft, kan dit ervoor zorgen dat het paard minder belastbaar is in het werk, omdat het dier het benauwd krijgt. Een paard met een verlamming van beide stembanden kan in rust al benauwd zijn. De diagnose cornage kan bevestigd worden met behulp van een endoscopie. Hierbij wordt gekeken of de stembanden symmetrisch zijn, of ze beweeglijk zijn en dus niet slap afhangen en de luchtstroom zo belemmeren.

Therapie
Cornage kan een vermindering van het uithoudingsvermogen geven, maar meestal geeft het pas problemen bij zware inspanning. In de meeste gevallen is dan ook geen therapie noodzakelijk. Indien er wel sprake is van duidelijke vermindering van het uithoudingsvermogen en dus van een medische noodzaak om het paard te behandelen, kan een operatie toegepast worden.

Naar boven Disclaimer Paard en Gezondheid