De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld.

DisclaimerDe informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld uit veterinaire boeken, wetenschappelijke literatuur, kennis opgedaan aan de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht, de eigen opgedane kennis en ervaringen in de praktijk en de kennis van externe therapeuten en deskundigen. Wij streven na zoveel mogelijk up to date te blijven met nieuwe ontwikkelingen in de diergeneeskunde. Het is echter niet mogelijk om alle inzichten en behandelingstechnieken te noemen noch te beschrijven. Derhalve is het mogelijk dat de informatie op deze site niet geheel volledig is of dat er fouten voorkomen. Daarnaast is deze site uitsluitend bedoeld om informatie te verstrekken en is deze site niet bedoeld om uw (reguliere) dierenarts noch het advies van andere deskundigen te vervangen. Ook is het niet de bedoeling dat deze site gebruikt wordt om diagnosen te stellen of therapieën in te stellen bij uw paard. Gezondheid van mijn paard is dan ook op geen enkele manier aansprakelijk voor de interpretatie van de informatie op deze site en is ook niet aansprakelijk voor eventuele onvolkomenheden.

Gezondheid van mijn paard adviseert om bij gezondheidsproblemen van uw paard altijd contact op te nemen met uw dierenarts.